Rüyada Katır Görmek

Rüyada katır görmek, inatçı kimseye, kısır erkek veya kadına, zina mahsülü çocuğa yahut yolculuğa; katıra binip kıble yönüne doğru gitmek haccetmeye; diğer yönlere doğru gitmek debdebeli yolculuğa işaret eder.

Rüyada katıra binmek, uzun ömre yahut doğurmayan bir kadınla evlenmeye; eyerli dişi katır güzel ve edebiyat ehli bir kadına; katır sütü içmek üzüntü ve kedere; uysal bir katıra binmek hayır ve iyiliğe; katırcı görmek, önder bir kimseye yahut hayvan ıslahı ile meşgul olan kimseye delalet eder.

Rüyada katıra binmek nedir, çok zahmetli bir işten başarıyla çıkmaya işarettir. katır satın almak aile yaşamınızda bazı sıkıntılara yorumlanır. katırdan düşmek, işlerinizde para kaybedeceğinize işarettir. katırdan çifte yemek, ihanete uğramak demektir. Dar kafalı, iyi niyetli, zengin, çalışkan ahbaptır. Bundan iyilik görür.

Rüyada katır görmek, bir erkeğin yolculuğa çıkması ile tabir olunur. Rüyada katıra binmiş olduğunu gören, çok yaşar, muradına erer. Kendisini rüyasında bir katırın çektiğini gören keder ve sıkıntıya düşer.

İsmail El-Es’as’a göre; rüyasında katırın anırdığını görmek, görenin malı artar ve kadın yüzünden muradına erer. Bir katır öldürdüğünü gören, ummadığı bir yerden para bulur. Bir katırın öldüğünü veya kaybolduğunu görmek, asil bir adamdan ayrılacağına delalet eder. Katırın eti ve derisi mal ve nimet, sütü, korku ve endişedir. Kimin malı olduğu bilinmeyen bir katıra bindiğini gören, uzun bir yola gider. Bir rivayete göre, uzun ömürlü olur. Bir katıra binip acele gittiğini gören, hemen gurbete çıkar.

Rüyada katırdan indiğini veya düştüğünü veya katırın kendisini çiğnediğini görmek, at gibi tabir olunur.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada toplu halde katıra binmek, uzun ömre, bir rivayete göre, ahlaksız bir adamla düşmanlığa ve kavgaya delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir